Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

Prelekcje w semestrze zimowym w roku akademickiego

2008/2009

 

21 stycznia 2009 - Jak składniki antyodżywcze wpływają na wartość pożywienia?

 prelekcję wygłosił

dr Marek Morawiec

prezentacja 

 

17 grudnia 2008 - Składniki mineralne - co warto o nich wiedzieć?

 prelekcję wygłosili:

dr Joanna Kałuża 
dr hab. Barbara Pietruszka,

 prezentacja

 

19 listopada 2008 - Witaminy - co warto o nich wiedzieć?

 prelekcję wygłosili:

dr hab. Barbara Pietruszka,
dr Joanna Kałuża 

 

15 października 2008 - Izotopy promieniotwórcze w żywności i wodzie

 prelekcję wygłosił

dr hab. Zofia Pietrzak-Flis

(Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej)

prezentacja

 

 

Nagłówek
Aktualności