Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

 Prelekcje w semestrze letnim w roku akademickiego 2009

 

17 czerwca 2009 - Czy warto wrócić do dawnych zbóż, owoców, zwierząt?

 prelekcję wygłosili

mgr Ewa Sieniarska  prezentacja
mgr Elżbieta Priwieziencew prezentacja

(Społeczny Instytut Ekologiczny)

 

20 maja 2009 Żywność modyfikowana genetycznie - za i przeciw

 prelekcję wygłosili

prof. dr hab. Stefan Malepszy prezentacja

(Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin)

  

prof. dr hab. Tadeusz Żarski  prezentacja

(Katedra Biologii Środowiska Zwierząt)

 

15 kwietnia 2009 - Nutrigenomika czyli o genach i diecie

 prelekcję wygłosiła

dr inż. Magdalena Górnicka

prezentacja

18 marca 2009 - Żywienie zwierząt a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego

 prelekcję wygłosili:

prof. dr hab. Maria Dymnicka
(Katedra Żywienia Zwierząt)
dr hab. Wiesław Przybylski, prof. SGGW

(Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej)

prezentacja

18 lutego 2009 - jakość potraw przyrządzanych w domu

 prelekcję wygłosi

dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina

prezentacja

 

 

Nagłówek
Aktualności