Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

Prelekcje w semestrze zimowym w roku akademickiego

2009/2010

 

20 stycznia „W obronie mleka”

prelekcję wygłosili

dr hab. Małgorzata Drywień      slajdy

dr inż. Ewa  Fürstenberg            slajdy

dr inż. Andrzej Janicki                slajdy

Żywieniowcy i dietetycy coraz częściej słyszą pytania dotyczące zasadności spożywania mleka. Takie wątpliwości pojawiają się u wielu osób. Coraz częściej spotyka się też osoby utwierdzone w przekonaniu o szkodliwości spożywania tego produktu. Takie poglądy zastanawiają i niepokoją tych, którzy mleko piją, jak również tych, którzy mleko i jego przetwory zalecają w codziennej diecie. Czy rzeczywiście „pijąc mleko będziesz kaleką”, czy rzeczywiście mleko to ”cichy morderca”? Na takie pytania oraz na wiele argumentów przeciwników mleka odpowiedzą naukowcy z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Omówią zagadnienia z zakresu żywienia, fizjologii i technologii.

 

16 grudnia - Substancje wzmacniające smak żywności – fakty i mity

 prelekcję wygłosiła

dr inż. Eliza Kostyra

slajdy

18 listopada - Zmysły „chemiczne” i ich rola w żywieniu

 prelekcję wygłosiła

prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna

slajdy

21 października - Potrawy z mięsa, ale jakiego?

 

prelekcję wygłosił

dr hab. Wiesław Przybylski,  prof. SGGW

slajdy

 

 

Nagłówek
Aktualności