Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

 

Rok 2018/2019 sem. letni:

 

15 maja 2019r.

Błonnik pokarmowy a zdrowie człowieka cz.2

dr inż. Joanna Rachtan

SLAJDY

 

10.kwietnia 2019r.

Wykład:

Błonnik pokarmowy a zdrowie człowieka cz.1

SLAJDY

SLAJDY

 

Wykład:

20.marca 2019

Probiotyki, Prebiotyki i żywność probiotyczna

dr Małgorzata Jałosińska

(Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Zywności, SGGW)

dr inż. Dorota Zielińska

(Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Zywności, SGGW)

 

SLAJDY

 

 

 

Rok 2018/2019 sem. zimowy

Wykład:

20 lutego 2019 r. (środa)

godz. 17.15

Mikroflora Przewodu Pokarmowego a

zdrowie człowieka

 

dr inż. Ewa Furstenberg

(Zakład Fizjologii żywienia, SGGW)

 

dr Małgorzata Jałosińska

dr inż. Dorota Zielińska

(Zakład Higieny i Zarządzania Jakością

żywności)

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i

Konsumpcji

 

SLAJDY

 

 

 

 

 

12 grudnia 2018 r. (środa)

godz. 17.15

 

Jakie drobnoustroje zasiedlają układ

pokarmowy człowieka?

 

dr Małgorzata Jałosińska

dr inż. Dorota Zielińska

(Zakład Higieny i Zarządzania Jakością

żywności)

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i

Konsumpcji


Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie

 

SLAJDY

 

ZAGADNIENIA:

 

Tym razem, kontynuując cykl o układzie pokarmowym człowieka, przedstawimy drobnoustroje, jakie zasiedlają przewód pokarmowy, a na wykładzie w dniu 20 lutego 2019 r. omówimy ich znaczenie dla naszego zdrowia. Zagadnienia te są bowiem przedmiotem licznych badań naukowych, prowadzonych intensywnie w ostatnich dziesięciu latach. Ich wyniki, zwłaszcza w zakresie wpływu na zdrowie człowieka okazały się bardzo interesujące,
a nawet zaskakujące.
Zaczniemy zatem od przedstawienia tych drobnoustrojów. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w przewodzie pokarmowym człowieka, jak również zwierząt, występuje największa liczba bakterii oraz ich różnorodność. Naukowcy oceniają, że to właśnie jelita stanowią najbardziej skomplikowany i najgęstszy ekosystem bakteryjny
ze wszystkich dotychczas poznanych. W mikroflorze (mikrobiomie jelitowym) człowieka przeważają bakterie, głównie beztlenowe, których jest od stu do tysiąca razy więcej niż względnych beztlenowców i bakterii tlenowych. W zdecydowanie mniejszej liczbie występują inne drobnoustroje, takie jak np. grzyby, protisty (dawniej zwane pierwotniakami), wirusy i fagi.
Mikroflora jelitowa człowieka zmienia się na różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Najmniej bakterii występuje w żołądku (około 101 bakterii/g treści pokarmowej), gdzie ze względu na bardzo niskie pH panują najtrudniejsze warunki do ich wzrostu. W dwunastnicy liczba bakterii szacowana jest już na 103 /g i zwiększa się stopniowo w każdym kolejnym odcinku jelita, osiągając w okrężnicy liczbę 1012/g.
Skład mikroflory przewodu pokarmowego zmienia się także w czasie życia człowieka. Przewód pokarmowy noworodka zostaje skolonizowany przez mikroorganizmy zaraz po narodzinach, a istotną rolę w tym procesie odgrywa mikroflora dróg rodnych matki. W ciągu pierwszego roku życia mikroflora ta jest relatywnie nieliczna i słabo zróżnicowana. Związane jest to między innymi z dość jednolitym pokarmem spożywanym przez noworodki. Wraz z rozwojem dziecka i wprowadzaniem nowych pokarmów ilość i zróżnicowanie bakterii wzrasta, a skład mikrobiomu jelit staje się bardziej stabilny. U dzieci dwuletnich upodabnia się do mikrobiomu człowieka dorosłego. W pełni dojrzała mikroflora kształtuje się w wieku 7-10 lat i aż do starości nie podlega już większym wahaniom.
Z licznych badań wynika również, że na stan mikrobiomu wpływa wiele czynników. Poza uwarunkowaniami genetycznymi i środowiskowymi, na szczególną uwagę zasługuje styl życia, a w nim przede wszystkim dieta. To jedna z dróg, jaką właściwa dieta, w tym przypadku poprzez kształtowanie mikroflory jelitowej, może wpływać na zdrowie człowieka.
Swoją wiedzą na ten temat, wiedzą płynącą również z praktyki mikrobiologicznej, podzielą się z Państwem nasi eksperci. Podczas wykładu omówią następujące zagadnienia:
1. Mikrobiota a mikrobiom - wyjaśnienie pojęć
2. Superorganizm, czyli ile komórek drobnoustrojów zasiedla nasz organizm
3. Zróżnicowanie siedlisk mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym
4. Podstawowe typy bakterii i ich podział
5. Wpływ różnorodności mikroflory na zdrowie
6. Rozwój mikroflory układu pokarmowego człowieka od narodzin do starości
7. Wpływ diety na skład i zróżnicowanie mikroflory
8. Funkcje mikroorganizmów przewodu pokarmowego człowieka

 

 

 

 

21 listopada 2018 r. (środa)

godz. 17.15

Fascynująca podróż przez układ

pokarmowy człowieka

a

 

dr inż. Katarzyna Lachowicz (Zakład Fizjologii Żywienia, SGGW)

dr inż. Ewa Fürstenberg (Zakład Fizjologii Żywienia, SGGW)

SLAJDY

ZAGADNIENIA

To oczywiste, że jedząc posiłki delektujemy się ich walorami sensorycznymi i że staramy się dołożyć wszelkich starań, by jedzenie było dla nas przyjemnością. Troszczymy się również, a przynajmniej powinniśmy, o właściwy skład posiłków, wiedząc jakie to ważne dla naszego zdrowia. Czy zdarza nam się jednak zastanowić nad tym, co dzieje się
z pożywieniem w naszym przewodzie pokarmowym - gdzie jest trawione, a gdzie są wchłaniane jego składniki elementarne, aby potem spełniły swoją rolę? A może o przewodzie, a szerzej o układzie pokarmowym przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jego dolegliwości?
Podstawową wiedzę o naszym układzie pokarmowym na pewno mamy. Wynieśliśmy ją ze szkoły, być może nawet rozszerzyliśmy, sięgając do innych źródeł wiedzy. Czy jest to jednak wiedza wystarczająca, aby dobrze zrozumieć zachodzące w nim zjawiska. Jeśli nawet znamy określenie „drugi mózg w jelitach”, to czy wiemy co się za nim kryje? A czy zdajemy sobie sprawę, że ważny element układu odpornościowego mieści się w jelitach?
Z tego więc względu zachęcamy Państwa do wspólnej podróży przez układ pokarmowy człowieka, a jak obiecują nasi eksperci - fizjolodzy żywienia - będzie to podróż fascynująca. W swoich wystąpieniach uwzględnią bowiem następujące zagadnienia:
1. Budowa układu pokarmowego i procesy w nim zachodzące
2. Enzymy trawienne człowieka - klasyfikacja i funkcje
3. Działanie narządów układu pokarmowego:
- budowa ściany przewodu pokarmowego w zależności od pełnionych funkcji
- sterowanie pracą układu pokarmowego, czyli o „mózgu jelitowym” i hormonach
żołądkowo-jelitowych
- motoryka
- wydzielanie soków trawiennych
- trawienie i wchłanianie
4. Tkanka limfatyczna jelit jako ważny element układu odpornościowego człowieka

 

 

17 października 2018 r.. (środa)

Choroba próchnicowa u dzieci i młodzieży

- rola diety i higieny w codziennej praktyce

pazdz

prelekcję wygłosi:

dr n. med. Anna Turska-Szybka

(Zakład Stomatologii Dziecięcej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

SLAJDY

ZAGADNIENIA

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 17 października 2018 r.
dr n. med. Anna Turska-Szybka
Zakład Stomatologii Dziecięcej
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rozpoczynamy kolejny, już dwudziesty piąty, rok działalności Wszechnicy Żywieniowej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Gorąco Państwa zapraszamy i proponujemy cykl wykładów dotyczących układu pokarmowego człowieka (plan na www.wszechnica-zywieniowa.sggw.pl).
Na pierwszym wykładzie w trosce o zdrowe zęby omówimy rolę diety i higieny jamy ustnej w profilaktyce choroby próchnicowej. Tym razem skupimy się na problemach występujących u dzieci i młodzieży. Próchnica zębów w tej grupie społeczeństwa jest bowiem ogromnym problemem zdrowotnym z uwagi na jej powszechne występowanie, szybki przebieg oraz możliwość powikłań, nie tylko w obrębie jamy ustnej, ale również innych narządów i układów. Dane epidemiologiczne dotyczące polskich dzieci i młodzieży są przerażające, a Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, które nie uporały się z tym problemem.
Jakie są tego przyczyny? W jakim stopniu wynika to ze złych nawyków żywieniowych? Które z produktów spożywczych, poza słodyczami, o czym powszechnie wiadomo, wykazują silne działanie próchnicotwórcze? Czy każda kobieta w ciąży jest świadoma tego, że jej dieta i higiena jamy ustnej mogą wpływać na rozwój próchnicy
u dziecka? Czyżby mali i młodzi Polacy, jak również ich rodzice, nie dbali dostatecznie o higienę jamy ustnej, mimo wielkiej dostępności wszelkich środków i akcesoriów? Jakich zasad higienicznych warto przestrzegać w codziennej praktyce, zwłaszcza po zjedzeniu lub wypiciu - co jest prawdą, a co mitem?
Na te i inne pytania odpowie zaproszony ekspert - stomatolog dziecięcy, praktyk i naukowiec. W swojej prezentacji uwzględni takie zagadnienia, jak:
1. Budowa i funkcje zębów
2. Rola śliny
3. Mikroflora jamy ustnej
4. Specyfika próchnicy u dzieci i młodzieży:
- epidemiologia
- etiologia
- charakterystyka zmian próchnicowych (m.in. zębów mlecznych vs stałych, próchnica
wczesnego dzieciństwa)
- powikłania
5. Rola diety w profilaktyce
- składniki odżywcze szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju i zachowania dobrego
stanu uzębienia
- kariogenne i niekariogenne produkty spożywcze
6. Prawidłowa higiena jamy ustnej jako podstawowy wymóg profilaktyki stomatologicznej
- fakty i mity

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa

i
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka


zaprasza na wykład

Wszechnicy Żywieniowej pt.

Alkohol a zdrowie człowieka


dr inż. Aleksandra Kołota


Katedra Dietetyki,
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka/Wydział Żywienia Człowieka, SGGW

 

19 lutego 2020r. (środa), godz. 17.15

Wydział Nauk o żywieniu Człowieka

Aula 2


godz. 17.15

PLAKAT