Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

Rok 2017/2018 sem. zimowy

Wykłady:

13 grudnia 2017 r. (środa)

Jak nie marnować żywności?

15 LIST

prelekcję wygłoszą:
dr inż. Beata Bilska, dr inż. Marzena Tomaszewska
(Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW)
dr inż. Maria Kowalewska
(Federacja Polskich Banków Żywności)

Slajdy1

Slajdy2

Film 1

Film 2

Film 3

Moderatorzy:
dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
dr hab. Krystyna Rejman

(Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW)

Zagadnienia

Marnowanie żywności to ogromny, bardzo trudny i wielowymiarowy problem występujący w wielu krajach, również w Polsce. Szacuje się, że rocznie ok. 1/3, a nawet do 1/2 światowej produkcji żywności ulega zmarnotrawieniu na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, począwszy od rolnictwa, przez przemysł spożywczy i handel, a skończywszy na sferze konsumpcji.
W państwach wysoko rozwiniętych właśnie w obszarze konsumpcji marnuje się najwięcej żywności. Między innymi świadczą o tym dane Eurostatu, zgodnie z  którymi każdy mieszkaniec Unii Europejskiej w swoim gospodarstwie domowym marnuje w ciągu roku średnio 76 kg żywności. Marnotrawstwo w gospodarstwach domowych stanowi 42% wszystkich strat żywności, do jakich dochodzi w Unii Europejskiej. Według tego samego źródła w Polsce wielkość marnotrawstwa żywności szacuje się na 9 mln ton rocznie, zaś statystyczny Polak wyrzuca do kosza w swoim domu ok. 54 kg. Wyniki najnowszych badań europejskich z 2016 r. (projekt FUSIONS) wskazują, że przeciętny Europejczyk w  gospodarstwie domowym marnuje nawet 92 kg żywności rocznie.
Powyższe dane odkrywają przerażającą rzeczywistość, zwłaszcza w obliczu występującego na świecie głodu oraz niedożywienia wielu grup społecznych, także w naszym kraju. Zrozumiałe jest więc, że ograniczenie marnotrawstwa żywności to jedno z najważniejszych wyzwań najbliższych lat.

 

15 listopada 2017 r.

Choroba Hashimoto - leczenie i żywienie

IX
(powtórka wykładu z dn. 17 maja 2017 r.)
prelekcję wygłoszą:

dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP
(Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)

dr inż. Danuta Gajewska
(Zakład Dietetyki, SGGW)
SLAJDY

ZAGADNIENIA

Choroba Hashimoto jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, w ostatnich latach coraz częściej diagnozowaną. W tym przypadku układ odpornościowy atakuje tarczycę, błędnie rozpoznając ją jako wroga. Wywołuje to przewlekły stan zapalny tego narządu, co zaburza jego funkcjonowanie.
Choroba Hashimoto zdecydowanie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn i to właśnie na życzenie słuchaczek naszej Wszechnicy temat ten został omówiony w maju bieżącego roku. Jednakże z uwagi na ogromne zainteresowanie wykładem i liczne prośby o jego powtórzenie, realizujemy go ponownie.
Wiemy bowiem, że podczas wizyt u lekarzy endokrynologów, w polskiej rzeczywistości bardzo rzadkich i raczej krótkich, pacjentom trudno jest uzyskać wyczerpujące informacje na temat choroby. W tej sytuacji źródłem wiedzy stają się często fora internetowe. Niestety, oprócz zamieszczonych tam wiadomości rzetelnych, znajdują się również te, które wynikają z przekonań samych pacjentów. Ich zastosowanie może okazać się bardzo ryzykowne. Dotyczy to zmian w dawkowaniu leków, jak również zmian w sposobie żywienia.
Zapraszamy zatem na wykład lekarza endokrynologa i dietetyka, którzy między innymi aomówią następujące zagadnienia:                
1. Tarczyca – budowa i funkcje.
2. Przyczyny, skutki i częstość występowania choroby Hashimoto.
3. Objawy i diagnostyka.
4. Standardy leczenia farmakologicznego i zasady dotyczące przyjmowania leków.
5. Zalecenia żywieniowe oparte na doniesieniach naukowych.
6. Diety alternatywne – korzyści i zagrożenia.

 

18 października 2017 r.

pt. Ryzyko niedoborów pokarmowych w diecie bezglutenowej i bezmlecznej

obraz

prelekcję wygłoszą:

dr inż. Anna Harton dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

(Zakład Dietetyki, SGGW)

SLAJDY

Zagadnienia

Urozmaicona dieta, skomponowana według zasad prawidłowego żywienia, powinna dostarczyć człowiekowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Im bardziej urozmaicona, tym większa pewność właściwej ich podaży. Zdarza się jednak, że spożywanie niektórych składników pożywienia wywołuje nieprawidłowe reakcje organizmu, a ich podłoże jest zróżnicowane. Postawiona diagnoza lekarska określa jednostkę chorobową, co jest podstawą do stosowania odpowiedniej diety eliminacyjnej.
Rezygnacja z niepożądanego składnika oznacza wykluczenie z pożywienia wielu produktów, które go zawierają. Czyniąc to jednak w sposób nieumiejętny, można doprowadzić do powstania niedoborów innych składników odżywczych, również w tych produktach występujących. Szczególnie dotyczy to związków mineralnych i witamin. Przy tym zdrowotne skutki takich niedoborów zazwyczaj nie ujawniają się od razu lecz w okresie późniejszym.
Takie niebezpieczeństwo może również wystąpić przy nieprawidłowo zestawionej diecie bezglutenowej i bezmlecznej, tak ostatnio często stosowanych, zwłaszcza bez diagnozy lekarskiej i konsultacji dietetycznej. Z tego też względu problem ten jest tematem naszego wykładu, a nasi eksperci - dietetycy - omówią poniższe zagadnienia i odpowiedzą na Państwa pytania.                
Diety eliminacyjne - konieczność czy modny sposób żywienia?
1. Dieta bezglutenowa a ryzyko niedoborów pokarmowych:
- porównanie wartości odżywczej produktów z glutenem i produktów bezglutenowych
- rodzaj, skala i skutki niedoborów w żywieniu dzieci i młodzieży
- rodzaj, skala i skutki niedoborów w żywieniu dorosłych.
-jak uniknąć niedoborów pokarmowych w diecie bezglutenowej?
2. Dieta bezmleczna a ryzyko niedoborów pokarmowych:
- produkty mleczne jako źródło składników odżywczych
- rodzaj, skala i skutki niedoborów w żywieniu dzieci i młodzieży
- rodzaj, skala i skutki niedoborów w żywieniu dorosłych.
- czy można uniknąć niedoborów pokarmowych w diecie bezmlecznej?

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

zaprasza na prelekcję pt.
Nowoczesne techniki kulinarne
17 stycznia 2018 r. (środa)
godz. 17.15

prelekcję wygłoszą:
dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina
(Zakład Technologii Gastronomicznej, SGGW)
doktoranci:
mgr inż. Artur Głuchowski, mgr inż. Marlena Pielak, mgr inż. Ewa Rasińska
(Zakład Technologii Gastronomicznej, SGGW)
Plakat