Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

Rok 2016/2017 sem. zimowy

Wykłady:

15 luty 2017 r. (środa)

  O diecie w internecie

      a

prelekcję wygłosi:

dr hab. Lucyna Kozłowska

slajdy

(Katedra Dietetyki SGGW)

ZAGADNIENIA

„O diecie w internecie”

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 15 lutego 2017 r.

dr hab. Lucyna Kozłowska
Katedra Dietetyki
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

Zapraszamy na kolejne spotkanie naszej Wszechnicy. Tym razem chcemy zwrócić Państwa uwagę na jakość informacji żywieniowych zamieszczanych w internecie. Jest to bowiem łatwo dostępne i dla wielu osób ważne, a nawet jedyne źródło wiedzy żywieniowej. Według badań przeprowadzonych w roku 2013 w Zakładzie Podstaw Żywienia SGGW, dla 80% respondentów (osób w wieku 14-24 lat) internet był źródłem informacji o żywieniu.
Tymczasem zdarza się, że zamieszczone tam zalecenia ekspertów są już nieaktualne, a inne nierecenzowane, nawet wzajemnie sprzeczne. Zdarzają się też takie, w których nie podano autora, za to obok przedstawiono agresywną reklamę niektórych producentów i dystrybutorów żywności. Dotyczy to nie tylko wpisów na tzw. blogach, ale również stron poradni dietetycznych a nawet szpitali.
Podczas wykładu takie błędne informacje zostaną przedstawione głównie na przykładzie diety zalecanej dla osób z dną moczanową. Zostaną też przedstawione międzynarodowe kryteria oceny jakości informacji dostępnych w internecie. Ponadto, swoimi spostrzeżeniami podzielą się również doktoranci z Katedry Dietetyki.
W drugiej części spotkania zachęcamy do udziału w dyskusji, a rozpocznię ją dr hab. prof. SGGW Wacław Laskowski, który podzieli się swoimi refleksjami dotyczącymi korzystania z internetu. Poniżej kilka jego myśli:
Internet daje ogromne możliwości wykazania się Człowiekowi zdolnościami, talentami i umiejętnościami. Tworzone przez niego wirtualne obiekty są znacznie mniej ograniczone, stąd efektywniej mogą służyć w realizacji porozumień między ludźmi. Ta komunikacja może przybierać formy intensywnego, wzajemnego oddziaływania. Jego intencje mogą być różne, czyli takie jak w świecie rzeczywistym: dobre i złe. Istnieją regulacje prawne mające na celu zapobiegać lub ograniczać użycie Internetu przeciwko Człowiekowi. Nie są one jednak i chyba nigdy nie będą  w stanie wyeliminować różnych zagrożeń. Wydaje się więc, że jedynym skutecznym sposobem ochrony jest nauczyć się z internetu odpowiednio korzystać.

 

18 stycznia 2017 r. (środa)

         Czy cholesterol jest dobry?

      a

prelekcję wygłosi:

dr n. med. Ewa Wieniawska-Szewczyk

slajdy

slajdy streszczenie

(Zakład Biochemii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

ZAGADNIENIA

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 18 stycznia 2017 r.

dr n. med. Ewa Wieniawska-Szewczyk
Zakład Biochemii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

O cholesterolu napisano i powiedziano bardzo dużo, ale ciągle jego wpływ na nasze zdrowie nie jest do końca wyjaśniony. Jest substancją niezbędną do naszego życia. Podczas syntezy cholesterolu powstaje związek będący prekursorem witaminy D, a z cholesterolu powstają hormony steroidowe (syntetyzowane w korze nadnerczy i gonadach) oraz sole kwasów żółciowych. Stanowi on też 10–30% lipidów wchodzących w skład błon komórkowych, przez co w znacznym stopniu decyduje o ich funkcjonowaniu.
Z drugiej zaś strony podwyższone stężenie cholesterolu w surowicy krwi uznawane jest za niebezpieczne, w związku z zagrożeniem miażdżycą i jej skutkami, np. zawałem serca czy udarem mózgu. Niestety, to właśnie choroby układu sercowo-naczyniowego nadal są główną przyczyną przedwczesnych zgonów - również w naszym kraju, gdzie odpowiadają za blisko 50% wszystkich zgonów. Z kolei wyniki badania WOBASZ II wykazały, że w grupie przebadanych dorosłych Polaków u ponad 60% wykryto hipercholesterolemię, czyli podwyższone stężenie cholesterolu w surowicy krwi.
Nic zatem dziwnego, że wiele osób ocenia cholesterol zawarty w żywności jako składnik zagrażający ich zdrowiu. Tymczasem cholesterol jest substancją nie tylko pobieraną z pożywienia, ale przede wszystkim syntetyzowaną w organizmie człowieka. U zdrowej osoby stężenie cholesterolu jest precyzyjnie kontrolowane metabolicznie, począwszy od życia płodowego. Wiadomo też, że czynników prowadzących do rozwoju miażdżycy jest wiele.
W jakim więc stopniu organizm wykorzystuje cholesterol pokarmowy, a jak wygląda jego produkcja wewnątrzustrojowa? Na te i inne pytania odpowie nasz ekspert, omawiając podczas wykładu następujące zagadnienia:
1. Co to jest cholesterol?
2. Pochodne izoprenoidowe syntetyzowane w organizmie człowieka i niezbędne pobierane
z pokarmem.
3. Wewnątrzustrojowa (endogenna) synteza cholesterolu na przykładzie mózgu.
4. Przemiany cholesterolu i ich regulacja.
5. Transport cholesterolu – lipoproteiny.
6. Przygotowanie pacjenta do diagnozowania hiperlipidemii.
7. Nauka wobec mitów o cholesterolu.

Informacje zawarte wykładzie nie pokrywają wszystkich dostępnych możliwych oddziaływań oraz interakcji cholesterolu i zawierających go lipoprotein. Z indywidualnymi problemami zdrowotnymi należy zwrócić się do lekarza.

14 grudnia 2016 r. (środa)

godz. 17.15

         Antyoksydanty pokarmowe

a korzyści zdrowotne

      

prelekcję wygłoszą:

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW

SLAJDY


dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW

SLAJDY

(Katedra Żywienia Człowieka SGGW)

 

ZAGADNIENIA

„Antyoksydanty pokarmowe a korzyści zdrowotne”

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 14 grudnia 2016 r.

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW
dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW
Katedra Żywienia Człowieka
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Antyoksydanty pokarmowe to zróżnicowana grupa naturalnych składników żywności
o właściwościach przeciwutleniających. Od wielu lat są one tematem licznych badań naukowych,
w których udowodniono ich korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Stąd też, określenie „antyoksydant” często pojawia się również w mediach, Internecie, publikacjach popularnonaukowych oraz w licznych reklamach.
Przeciętny konsument może łatwo wymienić niektóre z antyoksydantów, ale czy na pewno rozumie ich przeciwutleniające działanie w organizmie człowieka? Prawdopodobnie nie zdaje sobie też sprawy, jak wielkie bogactwo tych związków znajduje się w żywności, zwłaszcza w warzywach
i owocach, które powszechnie utożsamiane są głównie z błonnikiem pokarmowym, witaminami
i składnikami mineralnymi. Tymczasem w warzywach i owocach poza składnikami odżywczymi,
w tym również witaminami o charakterze przeciwutleniaczy, występują liczne substancje
o takich właściwościach. I tak dla przykładu są nimi naturalne barwniki żywności, które nie tylko „cieszą” nasze oczy, ale pełnią również rolę przeciwutleniaczy.
Zapraszamy zatem na kolejny wszechnicowy wykład, na którym nasi eksperci omówią m.in. następujące zagadnienia:

1. Wolne rodniki – definicja, powstawanie, działanie w organizmie człowieka.
2. Stres oksydacyjny – jego istota i zapobieganie.
3. Antyoksydanty - podział, naturalne źródła, właściwości, wpływ na zdrowie.
4. Suplementacja – za i przeciw.

 

 

16 listopada 2016 r. (środa)

Pamiętajmy o strączkowych!

  www      

prelekcję wygłoszą:

dr hab. Ewelina Hallmann

(Zakład Żywności Ekologicznej SGGW)

SLAJDY


dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

(Zakład Technologii Gastronomicznej SGGW)

SLAJDY

 

ZAGADNIENIA

„Pamiętajmy o strączkowych!”

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 16 listopada 2016 r.

dr hab. Ewelina Hallmann  
Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa
dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Zapraszamy na kolejny wszechnicowy wykład, tym razem o nasionach warzyw strączkowych. Temat ten realizujemy na życzenie naszych słuchaczy, ale również z dwóch innych względów. Pierwszy - to ich małe spożycie w Polsce. Drugi - to ogłoszenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych.
Chcemy zatem zachęcić Państwa do większego spożycia tych nasion, jako cennego źródła takich składników jak np.: białko, nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B, związki mineralne jak potas, cynk, żelazo. Warto je również docenić z uwagi na inne substancje biologicznie aktywne, m.in. polifenole o działaniu przeciwutleniającym.
Trzeba jednak przyznać, że nasiona roślin strączkowych zawierają również związki niepożądane. W pierwszej kolejności należy wymienić oligosacharydy - cukrowce o działaniu wzdymającym, co znacznie zniechęca do spożywania tych nasion. Inne związki, tzw. antyodżywcze, (np. taniny, lektyny, fityniany) obniżają wartość żywieniową tych nasion. Należy jednak podkreślić, że w przypadku oligosacharydów i fitynianów zweryfikowano wiedzę o ich roli w organizmie człowieka. Wykazano bowiem ich równoczesne działania korzystne - prebiotyczne właściwości oligosacharydów i przeciwutleniające fitynianów.
Warto jednak pamiętać, że związki antyodżywcze można w dużym stopniu usunąć lub unieczynnić poprzez odpowiednią obróbkę kulinarną nasion, która jednocześnie pozwoli na znaczne zachowanie ich wartości odżywczej.
Tak więc, w pierwszej części wykładu nasi eksperci przedstawią walory żywieniowe i prozdrowotne nasion strączkowych, w drugiej zaś zaproponują ich właściwą obróbkę kulinarną oraz ciekawe przepisy,w tym również te na słodkie smakołyki. Omówią takie zagadnienia jak np.:
1. Botaniczna charakterystyka roślin strączkowych:
- powszechnie znanych, jak fasola, groch, bób, soja, orzechy ziemne itp. 
- mniej znanych, jak soczewica, cieciorka, fasola mung, fasola atsuki itp.
2. Walory żywieniowe i prozdrowotne nasion strączkowych:
- wartość kaloryczna, białko, skrobia i błonnik pokarmowy, tłuszcz, witaminy i składniki mineralne
- inne substancje biologicznie aktywne, np. polifenole, oligosacharydy.
3. Rzeczywiste i zalecane spożycie nasion roślin strączkowych w Polsce.
4. Substancje antyodżywcze :
- działanie w organizmie człowieka i wpływ na wartość odżywczą nasion
- sposoby i mechanizmy ich usuwania podczas obróbki kulinarnej.
5. Zasady przyrządzania potraw z nasion suchych oraz ich komponowanie z innymi produktami.

6. Przetwory z roślin strączkowych (np. mąki, tofu, sos sojowy) - ich wartość żywieniowa i zastosowanie do domowego przyrządzania potraw

 

19 października 2016 r. (środa)

godz. 17.15

          Manipulacje w gastronomii,

         czyli dlaczego to właśnie jesz?

SLAJDY

a

prelekcję wygłoszą:

dr inż. Dagmara Stangierska
mgr Olena Kulikovets

(Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW)

„Manipulacje w gastronomii, czyli dlaczego to właśnie jesz?”

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 19 października 2016 r.

dr inż. Dagmara Stangierska
mgr Olena Kulikovets
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Wystarczy pobieżny przegląd ulic polskich miast, by zauważyć różnego rodzaju lokale gastronomiczne. Ich liczba znacznie się zwiększyła po transformacji ustrojowej, a Polacy coraz chętniej i częściej korzystają z ich usług. Na przestrzeni tych lat rynek usług gastronomicznych uległ jednak licznym zmianom, dotyczącym samych lokali, jak i preferencji konsumentów. Te zaś kształtuje szereg czynników. Jednym z nich jest oferta potraw - bardzo różnorodna i z wielu względów bardzo atrakcyjna. Takie bogate menu może jednak niektórym klientom utrudniać wybór potrawy. Oczywiście, wybór ten należy do klienta, ale czy rzeczywiście tak jest? Jakie czynniki wpływają na te decyzje? W jaki sposób i w jakim stopniu klienci mogą być manipulowani? Czy są tego świadomi?

Zapraszamy zatem na spotkanie - na wykład i do udziału w dyskusji. Temat przedstawią eksperci zajmujący się zarządzaniem i marketingiem w gastronomii oraz badaniem występujących tam zależności. Na wykładzie omówią m.in. takie zagadnienia jak:
1. Krótka charakterystyka usług gastronomicznych w Polsce.
2. Pojęcie manipulacji.
3. Współczesne narzędzia oddziaływania na klientów lokali gastronomicznych, wpływające na ich zachowania i wybory, w tym m.in.:
- oferowana żywność i sposób jej podania
- elementy odpowiedzialne za wizerunek doświadczenie w lokalu, takie jak: wystrój, światło, muzyka, kolory, zapachy
- personel.
4. Metody badawcze dotyczące zachowań klientów w lokalach gastronomicznych, również te najnowsze tzw. neuromarketingowe.

 

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

zaprasza na prelekcję pt.

Przyprawy - dla smaku i zdrowia
prelekcję wygłoszą:

dr hab. Renata Kazimierczak

(Zakład Żywności Ekologicznej, SGGW)

dr inż. Andrzej Janicki

(Zakład Technologii Gastronomicznej, SGGW))

dr inż. Dominika Głąbska

(Zakład Dietetyki, SGGW)

15 marca 2017 r. (środa)
godz. 17.15

Plakat