Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

Rok 2015/16 sem. zimowy

Wykłady:

15 czerwca 2016 r.

Witamina D - dla kogo i kiedy?

WitD

prelekcję wygłosi:


dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
(Katedra Dietetyki SGGW)

S L A J D Y

15 czerwca 2016 r. (środa)
godz. 17.30

„Witamina D - dla kogo i kiedy?”

Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 15 czerwca 2016 r.

dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,
Katedra Dietetyki

Jak wskazują badania naukowe niepokojący jest w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, wysoki odsetek osób z niedoborami witaminy D, stwierdzany w różnych grupach wiekowych społeczeństwa.
Głównym naturalnym źródłem witaminy D jest synteza skórna. Ważne są także źródła żywieniowe. Jednakże zmiana trybu życia i związane z tym ograniczone przebywanie na słońcu oraz niska podaż tej witaminy w diecie przyczyniają się do zwiększenia jej deficytów u ludzi.
W powszechnym przekonaniu niedobór witaminy D kojarzony jest głównie z rozwojem chorób układu kostnego - krzywicą, osteomalacją i osteoporozą. Tymczasem, skutki jej niedoboru dotyczą również innych układów i narządów, Z uwagi na wielokierunkowe działanie witaminy D, właściwe jej spożycie stało się ważnym zadaniem żywieniowców i lekarzy. Stąd też, już po raz drugi, nasza Wszechnica podejmuje ten temat. Tym razem, wykładowca - dietetyk i lekarz - większą uwagę zwróci na rolę witaminy D w profilaktyce wyżej wymienionych chorób oraz na jej suplementację. Na wykładzie zostaną zatem omówione m.in. następujące zagadnienia:
1. Znaczenie witaminy D dla zdrowia człowieka, w tym m.in. wpływ na:
- gospodarkę wapniowo-fosforanową i w efekcie na układ kostny,
- układ sercowo-naczyniowy,
- układ odpornościowy - występowanie infekcji oraz chorób autoimmunologicznych,
- układ nerwowy i występowanie chorób neurodegeneracyjnych,
- ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.
2. Rekomendacje dotyczące podaży witaminy D.
3. Naturalne źródła witaminy D:
- synteza skórna (pod wpływem promieni słonecznych) - czynniki regulujące, formy i metabolizm, magazynowanie,
- źródła pokarmowe.
4. Suplementacja witaminy D - dla kogo i kiedy?


17 lutego 2016 r. (środa)

godz. 17.30

Czy warto jeść kasze i płatki?

kasze

prelekcję wygłoszą:

dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak slajdy

(Katedra Technologii Żywności SGGW)

dr inż. Dorota Czerwińska slajdy

(Katedra Żywienia Człowieka SGGW)

Zagadnienia

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule wykładu, żywieniowcy powiedzą: tak, warto, dodając jednocześnie: zależy które i w jakich ilościach. Będą przy tym sugerowali wybór produktów możliwie mało przetworzonych, podczas gdy konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na walory smakowe i wygodę w przygotowaniu.
Na półkach sklepowych jest w czym wybierać. Asortyment kasz i płatków jest dosyć duży. Bogata, wręcz zaskakująco, jest również oferta tzw. galanterii śniadaniowej. Te właśnie produkty, zazwyczaj słodkie, o różnych smakach, kształtach i kolorach, kuszą zwłaszcza dzieci.
W tej mnogości produktów trzeba więc dokonywać właściwego wyboru - przede wszystkim z żywieniowego punktu widzenia. Warto zatem poznać produkty dokładniej, by wybierać je świadomie. Wiadomości takich, od strony technologicznej i żywieniowej, dostarczy Państwu nasz wykład, na którym zostaną omówione takie zagadnienia, jak:
w części technologicznej:

1. Charakterystyka surowców do produkcji kasz i płatków.
2. Budowa anatomiczna ziarna i rozmieszczenie składników chemicznych.
3. Podział kasz ze względu na obróbkę technologiczną ziarna i ich przykłady w ofercie handlowej.
4. Płatki i tzw. galanteria śniadaniowa - skład surowcowy, metody produkcji, przykładowy asortyment.
5. Informacja żywieniowa na opakowaniach ważnym źródłem wiedzy o produktach.
w części żywieniowej:
1. Rola produktów zbożowych w żywieniu człowieka.
2. Wartość energetyczna kasz i płatków.
3. Węglowodany i błonnik pokarmowy w kaszach i płatkach oraz ich indeks glikemiczny.
4. Występowanie białka i tłuszczu.
5. Kasze i płatki jako źródło witamin, składników mineralnych i innych związków bioaktywnych.
6. Związki antyodżywcze (fityniany) i ich wpływ na przyswajalność składników odżywczych.

 

20 stycznia 2016 r. (środa)

godz. 17.30

Nadciśnienie tętnicze - punkt widzenia lekarza i dietetyka

SLAJDY

prelekcję wygłoszą:

dr hab. n. med. Joanna Niegowska, prof. SGGW

dr inż. Danuta Gajewska

(Katedra Dietetyki SGGW)

Nadciśnienie tętnicze – punkt widzenia lekarza i dietetyka
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 20 stycznia 2016 r.
dr hab. n. med. Joanna Niegowska, prof. SGGW
dr inż. Danuta Gajewska
Katedra Dietetyki
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. W Polsce dotyczy około 30% dorosłej populacji i zwiększa się wraz z wiekiem.
Nadciśnienie tętnicze powinno być wcześnie wykrywane i odpowiednio leczone. Jedynym klinicznym warunkiem jego rozpoznania jest właściwy pomiar ciśnienia. U osób z nadciśnieniem już rozpoznanym należy ustalić czynniki ryzyka, schorzenia współistniejące i na tej podstawie zalecić leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne.
Niestety, prawdopodobnie u wielu osób choroba ta nie została jeszcze zdiagnozowana, gdyż często przebiega skrycie, przez wiele lat nie dając choremu zauważalnych objawów. Bywa też tak, że jej rozpoznanie następuje dopiero wtedy, kiedy ujawnią się jej groźne powikłania. Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do poważnego uszkodzenia wielu narządów, dlatego też określane jest mianem cichego zabójcy.
O powyższych, jak również innych zagadnieniach związanych z nadciśnieniem tętniczym dowiedzą się Państwo na naszym wykładzie. Zostaną omówione takie zagadnienia jak:
1. Podstawowe wiadomości o ciśnieniu tętniczym krwi.
2. Wartości ciśnienia u ludzi zdrowych i zdrowych kobiet ciężarnych.
3. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego.
4. Postaci nadciśnienia tętniczego.
5. Współczesne możliwości leczenia farmakologicznego
- zasady obowiązujące chorych,
- interakcje między lekami a żywnością.
5. Leczenie niefarmakologiczne.
6. Dieta DASH w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego.

 

16 grudnia 2015 r. (środa)

godz. 17.30

Sekrety miodu

gru2015

prelekcję wygłoszą:

dr hab. Ewa Majewska

(Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW)

student i pszczelarz Piotr Nowotnik

(Wydział Nauk o Żywności SGGW)

slajdy 1

slajdy 2

Sekrety miodu
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 16 grudnia 2015 r.
dr hab. Ewa Majewska
student, pszczelarz Piotr Nowotnik
(Wydział Nauk o Żywności SGGW)

Miód znany jest człowiekowi od zarania dziejów jako produkt spożywczy i leczniczy. Nasi przodkowie doceniali jego właściwości, opierając się na praktycznej wiedzy wcześniejszych pokoleń. Współczesny człowiek chce jednak wiedzieć więcej i sięga po wiadomości szczegółowe. Dostarczają ich liczne badania naukowe, które potwierdzają znane właściwości miodu, odkrywają nowe i znajdują ich uzasadnienie.
O tych sekretach miodu dowiedzą się Państwo z naszego wykładu, na którym zostaną omówione takie zagadnienia jak:
1. Co mamy dzięki pszczołom, a co byłoby bez nich? Krótka analiza sektora pszczelarskiego.
2. Powstawanie miodu
- mechanizm produkcji,
- proces technologiczny odbierania miodu przez pszczelarza,
- konfekcjonowanie.
3. Podział i wymagania prawne dotyczące jakości miodu.
4. Skład miodu.
5. Wpływ miodu na organizm człowieka
- właściwości odżywcze i lecznicze,
- reakcje alergiczne,
- składniki szkodliwe dla zdrowia.
6. Miód skrystalizował - to dobrze czy źle?
7. Miód nie zawsze taki sam
- zafałszowania i domowe metody ich wykrywania,
- czy ziołomiód to też miód?
8. Etykieta miodu - cenne źródło informacji

 

18 lisopada 2015 r. (środa)

godz. 17.30

Otyłość u dzieci i nastolatków

- perspektywa psychologa klinicznego

a ich zdrowie

18 listppada

prelekcję wygłosi:

dr hab. Joanna Radoszewska

(Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny,

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

zagadnienia do najbliższego wykładu.

Otyłość u dzieci i nastolatków - perspektywa psychologa klinicznego”
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 18 listopada 2015 r.
dr hab. Joanna Radoszewska
(Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

Otyłość u dzieci i nastolatków jest narastającym i bardzo niepokojącym problemem naszego społeczeństwa. Nie jest to jednak tylko problem żywieniowy i medyczny. Jego przyczyny i skutki należy również, a może przede wszystkim, rozpatrywać w aspekcie psychologicznym.
Stąd też spotkanie z psychologiem klinicznym, który podczas wykładu omówi następujące zagadnienia:
1. Otyłość  w ujęciu psychologii klinicznej.
2. Specyfika przeżywania otyłości w okresie dziecięcym (7-11 lat).
3. Problem otyłości w okresie dorastania (13-18 lat).
4. Rodzina pacjenta otyłego.
5. Trudności w leczeniu.

21 października 2015 r. (środa)

godz. 17.30

Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

a ich zdrowie

prelekcję wygłoszą:

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW

dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

slajdy_1

(Katedra Żywienia Człowieka SGGW)

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

slajdy_2

(Katedra Żywienia Człowieka SGGW,
Urząd m.st. Warszawy)

Zagdnienia

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym warunkuje nie tylko właściwy ich rozwój fizyczny i dobre zdrowie, ale również sprawność intelektualną. Niedobór lub nadmiar energii i składników pokarmowych w diecie powoduje zachwianie równowagi procesów metabolicznych w organizmach młodych ludzi. Skutki nieprawidłowego odżywiania mogą być jednak odczuwalne nie tylko teraz, ale i w przyszłości, również w życiu dorosłym. Badania naukowe wykazują bowiem zwiększone ryzyko wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych, takich jak np.: otyłość, cukrzyca typu 2, osteoporoza, miażdżyca, nowotwory.
Obecnie, z wielkim niepokojem obserwuje się u polskich dzieci i młodzieży znaczny wzrost nadwagi
i otyłości, a niepokojące jest zwłaszcza duże tempo tego wzrostu. Badania sposobu żywienia tej grupy populacyjnej wskazują na występowanie licznych błędów, a najczęstszymi są: zbyt duże spożycie słodyczy, słodkich napojów i potraw typu „fast food”, a zbyt małe spożycie warzyw i owoców oraz ryb.
Jak zatem zachęcić dzieci i młodzież szkolną do zmiany swoich nawyków żywieniowych? Jaka jest
w tym rola rodziny, a jaka szkoły?
Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Stan odżywienia i zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce – wybrane parametry w grupach wiekowych.
2. Najczęściej występujące błędy ilościowe i jakościowe:
- liczba posiłków i nieregularne ich spożywanie,
- pierwsze i drugie śniadanie a potrzeby fizjologiczne młodego człowieka oraz wpływ na jego aktywność umysłową podczas zajęć szkolnych,
- pojadanie zamiast posiłku – czy to dobre rozwiązanie?
3. Ulubione produkty, potrawy i przekąski – ich wartość energetyczna a potrzeby energetyczne dzieci i młodzieży szkolnej (słodycze, napoje, żywność typu „fast food”).
5. Mody żywieniowe wśród nastolatków i ich skutki zdrowotne, w tym m.in.:
- niedożywienie energetyczne dziewcząt,
- niedobory witamin i składników mineralnych (witamin z grupy B, witaminy D, żelaza, wapnia).
6. Suplementacja wśród nastolatków – potrzeba czy moda?
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego żywienia w stołówkach i asortymentu w sklepikach szkolnych szansą na poprawę sposobu żywienia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Na kolejne prelekcje
zapraszamy w nowym roku akademickim 2016/2017
Najbliższa prelekcja w październiku.

 

Szczegółowe informacje po 26 września