Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów Rok 2014/15 sem. letni

17 czerwca 2015 r. (środa)

godz. 17.30

Witamina D -źródła i wpływ na zdrowie

SLAJDY

wit D

prelekcję wygłosi:

dr inż. Elżbieta Wierzbicka

(Katedra Żywienia Człowieka SGGW)

Witamina D - źródła i wpływ na zdrowie
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 17 czerwca 2015 r.
dr inż. Elżbieta Wierzbicka
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW,
Katedra Żywienia Człowieka

Jak wskazują badania naukowe niepokojący jest w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, wysoki odsetek osób z niedoborami witaminy D, stwierdzany w różnych grupach wiekowych społeczeństwa.
Głównym naturalnym źródłem witaminy D jest synteza skórna, ponadto ważne są także źródła żywieniowe. Postępująca zmiana trybu życia i ograniczone przebywanie na słońcu oraz niska podaż tej witaminy w diecie przyczyniają się do zwiększenia jej deficytów.
W powszechnym przekonaniu niedobór tej witaminy kojarzony jest głównie z rozwojem chorób układu kostnego – krzywicą, osteomalacją i osteoporozą. Tradycyjnie uznawana jest jako czynnik przeciwkrzywiczy i zapobiegający osteoporozie. Tymczasem, skutki niedoboru tej witaminy dotyczą również innych układów i narządów, gdyż witamina D odgrywa ważną rolę w prawidłowym ich funkcjonowaniu. Obecnie obniżone zasoby ustrojowe witaminy D postrzegane są jako ważny czynnik ryzyka rozwoju wielu chorób, m in. nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, autoimmunologicznych oraz wielu innych schorzeń.
Z uwagi na wielokierunkowe działanie witaminy D, właściwe jej spożycie stało się ważnym zadaniem żywieniowców i lekarzy. Stąd też, również nasza Wszechnica podejmuje ten temat. Na wykładzie zostaną więc omówione m.in. zagadnienia związane z rolą i znaczeniem witaminy D, formy i metabolizm, udział w regulacji homeostazy wapniowo-fosforanowej, pozakostne działanie witaminy D i jej wpływ na organizm, źródła w diecie i zapotrzebowanie organizmu, grupy ryzyka niedoborów, zalecenia żywieniowe.

20 maja 2015 r. (środa)

godz. 17.30

Grillowanie i wędzenie

- fakty i mity

prezentacja

FILM

prelekcję wygłosi:

prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński

Instytut Technologii Żywności i Gastronomii
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży,
Wydział Nauk o Żywności SGGW

15 kwietnia2015 r. (środa)

godz. 17.30

By niejadki chciały jeść - porady

dietetyka, lekarza, psychologa

 

prelekcję wygłoszą:

dr inż. Anna Harton

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak


slajdy

(Katedra Dietetyki SGGW)

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

lek. med. Witold Klemarczyk

slajdy

mgr Wanda Urmańska

(Instytut Matki i Dziecka)

„By niejadki chciały jeść – porady dietetyka, lekarza i psychologa”
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 15 kwietnia 2015 r.
dr inż. Anna Harton i dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak
(Katedra Dietetyki SGGW)
lek. med. Witold Klemarczyk i mgr Wanda Urmańska
(Instytut Matki i Dziecka)

Dzieci niejadki są dla rodziców i opiekunów powodem różnych zmartwień, a związane z tym sytuacje wywołują wiele napięć.
Takie dzieci jedzą niewiele, jeśli już to tylko wybrane przez siebie produkty i potrawy, często o niskiej wartości odżywczej. Chętnie natomiast sięgają po słodycze i inne małowartościowe przekąski, a rodzice zgadzają się na to, aby dziecko „tylko nie było głodne i zjadło choćby cokolwiek”. Przy takiej długotrwałej niechęci do jedzenia, obawy rodziców mogą być uzasadnione, bo czy takie żywienie może zapewnić niejadkom wszystkie potrzebne składniki odżywcze i to w odpowiednich proporcjach, czy ich rozwój fizyczny i umysłowy nie będzie przez to zaburzony?
Warto się przy tym zastanowić, czy rodzice nie są pod tym względem przewrażliwieni? Może tylko im się wydaje, że dzieci jedzą zbyt mało? A może ich oczekiwania są nierealistyczne? Bardzo martwią się nawet chwilowym brakiem apetytu dziecka, a nie zwracają uwagi kiedy dziecko je zbyt dużo.
Jaka jest zatem skala tego problemu w Polsce? Jakie zaburzenia mogą u niejadków wystąpić i jak się objawiać? Kiedy z tym problemem trzeba zgłosić się do lekarza, dietetyka a kiedy do psychologa? W jaki sposób można zachęcić dzieci do jedzenia wartościowych produktów i potraw?
Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci. Między innymi omówią następujące zagadnienia:
· Etapy rozwoju dziecka a rozwój preferencji smakowych
· Fobie i neofobie – czy istnieją?
· Przyczyny braku apetytu
· Jak efektywnie karmić dziecko – zasady postępowania z niejadkiem
· Praktyczne wskazówki jak zachęcić dziecko do jedzenia mało znanych i nielubianych produktów
· Preparaty wspomagające apetyt – czy to faktycznie działa?
· Mały „niejadek” - studium przypadku

 

 

 

18 marca 2015 r. (środa)

godz. 17.30

Co nowego w żywieniu niemowląt i małych dzieci (1-3 lat)?

SLAJDY

FILM

aaa

prelekcję wygłoszą:

dr inż. Anna Harton

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

(Katedra Dietetyki SGGW)

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Zagadnienia ......

Prawidłowe żywienie w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa jest szczególnie istotne. Warunkuje ono prawidłowy, harmonijny wzrost i rozwój, dobre zdrowie, sprawność fizyczną, a nawet potencjał intelektualny. Niedobór lub nadmiar energii i składników pokarmowych w diecie powoduje zachwianie homeostazy procesów metabolicznych zachodzących w organizmie dziecka, a w konsekwencji, w życiu dorosłym, zwiększenie ryzyka wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, cukrzyca typu 2, osteoporoza, miażdżyca, alergia, nowotwory. Ponadto, z badań wynika, że preferencje żywieniowe kształtują się już od pierwszych miesięcy życia, a sposób rozszerzania diety niemowlęcia wpływa np. na spożycie warzyw w wieku przedszkolnym czy późniejszym.
Badania sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci w Polsce wykazują liczne błędy w ich żywieniu. Do najczęstszych należą: zbyt duża liczba posiłków w ciągu dnia, nieprawidłowe rozcieńczenie/przygotowanie mieszanek, duża podaż soków w diecie a z drugiej strony mała ilość warzyw, owoców, ryb oraz brak suplementacji witaminy D. Ze względu na znaczenie właściwego żywienia we wczesnym okresie życia oraz coraz większą wiedzę na temat roli składników odżywczych, w 2014 roku zostały zaktualizowane zalecenia dotyczące żywienia zdrowych niemowląt.
W czasie wykładu zostanie zatem omówiony aktualny schemat żywienia niemowląt ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych wskazówek: co, kiedy i w jakiej ilości podawać niemowlęciu oraz w jaki sposób przejść od tzw. „kuchni mlecznej” do diety „rodzinnego stołu”. W drugiej części wykładu zaprezentowane będą nowe wytyczne w żywieniu dzieci w wieku 1-3 lat, w tym zalecenia jakościowe – modelowe racje pokarmowe.

 

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

zaprasza na prelekcję pt.

Pamiętajmy o strączkowych!
prelekcję wygłoszą:

dr hab. Ewelina Hallmann

(Zakład Żywności Ekologicznej SGGW)

dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

(Zakład Technologii Gastronomicznej SGGW)

16 listopada 2016 r. (środa)
godz. 17.15

Plakat