Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów Rok 2014/15 sem. zimowy

Wykład

 

15 października 2014 (środa)

Fosfor w żywności i żywieniu

prelekcję wygłoszą:

dr hab. Lucyna Kozłowska SLAJDY

(Katedra Dietetyki SGGW)

prof. dr hab. Mirosław Słowiński SLAJDY

(Katedra Technologii Żywności SGGW)

FILM

Plakat

„Fosfor w żywności i żywieniu”
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 15 października 2014 r.
dr hab. Lucyna Kozłowska (Katedra Dietetyki SGGW)
prof. dr hab. Mirosław Słowiński (Katedra Technologii Żywności SGGW)

Kończąc cykl wykładów poświęconych dodatkom do żywności, tym razem omówimy fosforany. Można je znaleźć w wielu produktach spożywczych m.in. w wędlinach i serach topionych. U wielu konsumentów budzi to obawy o wpływ tych substancji na zdrowie człowieka. Czy obawy te są uzasadnione?
W związku z tym warto też poznać rolę samego fosforu w organizmie człowieka. Czy nasze społeczeństwo cierpi na jego niedobór, a może wręcz przeciwnie, spożywa go w nadmiarze? Czy reklamowanie produktów jako obfitujących w fosfor jest pewnym nadużyciem?

Zapraszamy zatem na nasz wykład, na którym omówione zostaną powyższe i inne zagadnienia, m.in.:

1. Fosforany jako dodatki do żywności:
* Do jakich produktów są dodawane, w jakim celu, w jakiej ilości i postaci chemicznej?
* Jak wpływają na cechy sensoryczne produktów, czy przeciętny konsument może rozpoznać ich dodatek?
* Jak przestrzegane są w Polsce przepisy regulujące stosowanie fosforanów i jakie jednostki to kontrolują?
2. Fosfor w żywieniu człowieka:
* Jakie funkcje pełni fosfor w organizmie człowieka?
* Jakie jest zapotrzebowanie na ten składnik pokarmowy i rzeczywiste spożycie?
* Które produkty zawierają dużo, a które mało fosforu?
* Czy obserwuje się zagrożenia zdrowotne wynikające z nadmiernego bądź niedostatecznego spożycia fosforu, zarówno dla człowieka zdrowego, jak również w wybranych jednostkach chorobowych?

Wykład

29 października 2014 (środa)

Śniadania – jeść czy nie?
To nie jest trudne pytanie

slajdy

FILM


prelekcję wygłosi
prof. dr hab. Lidia Wądołowska


(Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)

Każdy posiłek ma swoje znaczenie dla zdrowia człowieka - dla jego dobrego funkcjonowania, a co za tym idzie również dobrego samopoczucia. Najlepiej, jeśli jest zjadany o odpowiedniej porze i odpowiednio skomponowany. Ma to swoje uzasadnienie fizjologiczne.
Śniadanie jest pierwszym posiłkiem zjadanym po wielogodzinnej nocnej przerwie. Musi zatem dostarczyć przede wszystkim tych składników odżywczych, które organizm „zużył” podczas swojej nocnej pracy. To zaś zapewnia człowiekowi sprawne funkcjonowanie, często bardzo intensywne w pracy czy w szkole.
Świadomość o znaczeniu śniadania zapewne jest powszechna. Dlaczego więc nie wszyscy jedzą pierwsze śniadanie, a często również i drugie? Jaka jest skala tego problemu w Polsce i dla której grupy społecznej jest on najbardziej niebezpieczny?
Na te i inne pytania odpowie prof. dr hab. Lidia Wądołowska. Omówi również takie zagadnienia jak:
1. Co jest śniadaniem, a co nim nie jest?
2. Jak wygląda prawidłowy zestaw na pierwsze i drugie śniadanie?
3. Śniadanie i zdrowie – korzyści i zagrożenia związane z jedzeniem i niejedzeniem śniadania.

Wykład

19 listopada 2014 (środa)

godz: 17:30

Dieta bezglutenowa - potrzeba czy moda?

slajdy1

slajdy2

FILM

prelekcję wygłoszą

dr hab. Ewa Lange
(Zakład Dietetyki SGGW)


dr inż. Joanna Rachtan-Janicka
(Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa SGGW)

 

W ostatnich kilkunastu miesiącach obserwujemy zwiększone zainteresowanie dietą bezglutenową. Świadczą o tym różne fora internetowe oraz liczne propozycje podjęcia tego tematu na wykładach Wszechnicy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podzielimy się aktualną wiedzą na ten temat.
Niewątpliwie, dieta bezglutenowa musi być stosowana przez osoby cierpiące na celiakię i inne schorzenia wynikające ze spożycia glutenu. Tymczasem, coraz częściej pytają o tę dietę osoby dotknięte chorobami o podłożu autoimmunologicznym, m.in. reumatoidalnym zapaleniem stawów, stwardnieniem rozsianym, cukrzycą typu 1, chorobą Hashimoto.
Czy dotychczasowe badania naukowe potwierdzają zasadność stosowania diety bezglutenowej w przypadku tych oraz innych chorób? Czy warto ją stosować jako prawidłowy sposób żywienia ludzi zdrowych? A może to tylko kolejna lansowana moda żywieniowa? Jakie zagrożenia mogą z tego wynikać?
Zapraszamy zatem na wykład, na którym omówione zostaną powyższe i inne zagadnienia, m.in.:
1. Charakterystyka glutenu: chemiczna i żywieniowa, funkcje technologiczne, występowanie w żywności
(jako składnik rodzimy, dodany oraz jako zanieczyszczenie).
2. Badania diagnostyczne w kierunku chorób zależnych od glutenu.
3. Dieta bezglutenowa a wybrane choroby autoimmunologiczne.
4. Celiakia i konieczność stosowania diety bezglutenowej.
5. Inne choroby związane z glutenem: nieceliakalna nadwrażliwość na pszenicę, alergia, nietolerancja.
6. Dieta bezglutenowa a redukcja masy ciała.

 

JUBILEUSZ 20-LECIA


WSZECHNICY ŻYWIENIOWEJ

4 grudnia 2014

godz: 17:00

O smakowaniu słów…

Prof. J. Bralczyk

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Plakat

Zobacz fotki:

FILM 20 lat Wszechnicy Żywieniowej SGGW

Spotkanie Jubileuszowe

Wszechnicy Żywieniowej z okazji jej 20-lecia
w dn. 4 grudnia 2014 r.

Wszechnica Żywieniowa na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW jest jedną z form upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka, a jej geneza sięga 1994 roku.
Wykłady Wszechnicy mają charakter popularnonaukowy i odbywają się co miesiąc podczas roku akademickiego (9-10 rocznie, łącznie 185 od października 1994 do grudnia 2014 r.).
Tematyka wykładów jest zróżnicowana, przede wszystkim dostosowana do aktualnych problemów związanych z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, jak również do zainteresowań słuchaczy. Uwzględnia także problemy żywieniowe polskiego społeczeństwa lub wybranych grup społecznych. Między innymi omawiane są zagadnienia z zakresu: podstawowych wiadomości o żywieniu człowieka, fizjologii i dietetyki, technologii gastronomicznej, towaroznawstwa, ochrony konsumenta, ekologii. Podejmowane są przy tym tematy trudne i kontrowersyjne, takie jak np. diety wegetariańskie czy żywność modyfikowana genetycznie.
Wykładowcami Wszechnicy są eksperci w danej dziedzinie - przede wszystkim pracownicy naukowi naszego Wydziału oraz innych Wydziałów SGGW (np. Wydziału Nauk o Żywności). Zapraszani są także specjaliści z innych placówek naukowych (np. Instytutu Żywności i Żywienia, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Akademii Morskiej w Gdyni). W ciągu 20 lat na spotkaniach Wszechnicy wystąpiło 122 pracowników naukowych, a także kilku doktorantów i studentów.
Słuchaczami Wszechnicy są osoby w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wiedzy żywieniowej. W spotkaniach uczestniczą osoby w wieku średnim i starszym, jak również młodzież szkół średnich (najczęściej o profilu gastronomiczno-hotelarskim i spożywczym), a nawet gimnazjalna. Uczestniczą w nich również pracownicy i studenci SGGW i innych warszawskich uczelni (m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), a także dietetycy, lekarze, pielęgniarki i nauczyciele, podnoszący w ten sposób swoje kwalifikacje. Jedni przyjeżdżają regularnie, inni sporadycznie, jedni z Warszawy i jej okolic, inni z dosyć daleka, często w grupach zorganizowanych. Stąd też z myślą o osobach spoza Warszawy od roku 2011 spotkania Wszechnicy transmitowane są przez internet w trybie on-line. Przeciętna frekwencja na wykładach wynosi ok. 150, a liczba odbiorców przez internet to kolejne 100 osób.
Dla słuchaczy Wszechnicy, poza wysłuchaniem wykładów, znaczącą korzyścią z udziału w spotkaniach jest możliwość konsultacji i wyjaśnienia własnych wątpliwości podczas dyskusji na forum spotkania, jak również w rozmowach indywidualnych z wykładowcami. Każdorazowo przygotowane są też materiały edukacyjne, zamieszczane także na stronie internetowej Wszechnicy (www.wszechnica_zywieniowa.sggw.pl).

W programie Spotkania Jubileuszowego:
1. Otwarcie uroczystości - Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.
2. Wystąpienie JM Rektora SGGW.
3. Przedstawienie historii Wszechnicy - mgr Hanna Wysocka.
4. Wystąpienia gości.
5. Wręczenie okolicznościowych dyplomów.
6. „O smakowaniu słów” - prof. dr hab. Jerzy Bralczyk z Instytutu Dziennikarstwa UW.

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk jest językoznawcą, który obok pracy badawczej i dydaktycznej popularyzuje również wiedzę o języku polskim. Jest znanym ekspertem występującym w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz autorem kilku książek. Ostatnia pt. „Jeść!!!” zainspirowała nas do zaproszenia pana profesora Bralczyka na naszą uroczystość jubileuszową.
Tym razem usłyszymy o jedzeniu coś zupełnie innego niż zazwyczaj. Profesor Bralczyk opowie o nazwach wybranych produktów i potraw, omówi ich pochodzenie, przytoczy przykłady użycia w przysłowiach i powiedzeniach, dodając zapewne swój dowcipny komentarz. Zwróci też uwagę na brzmienie wybranych słów. A wszystko po to, by smakować słowa. Jest bowiem przekonany, że zastanawianie się nad nazwą potrawy zwiększa jej apetyczność.

 

Wykład 21 stycznia 2014 r.

Nowocześnie i zdrowo


- czy wiemy w czym gotujemy?

Parowarparowar2patelnia

prelekcję wygłosił
dr inż. Robert Zaremba
(Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu SGGW)

21 stycznia 2015 r. (środa)

slajdy

„Nowocześnie i zdrowo – czy wiemy w czym gotujemy?”
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 21 stycznia 2015 r.
dr inż. Robert Zaremba
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

Na życzenie naszych słuchaczy realizujemy wykład dotyczący naczyń kuchennych.
Rzeczywiście, warto ten temat omówić ze względu na bogatą ofertę rynkową naczyń - tych znanych od lat, jak również tych nowszych, często dostosowanych do nowoczesnych urządzeń kuchennych. Dobrze bowiem wiedzieć, czym się kierować przy ich zakupie i jak je użytkować, by przygotowane potrawy były smaczne i służyły zdrowiu. Umiejętne przyrządzanie potraw jest przecież jedną z zasad prawidłowego sposobu żywienia i nie odnosi się tylko do stosowania odpowiedniej obróbki kulinarnej, ale również do właściwego użytkowania naczyń kuchennych.
Podczas spotkania, w jego pierwszej części, zostaną omówione takie zagadnienia jak:
- właściwości materiałów (stal, aluminium, żeliwo …)warunkujące ich zastosowanie do produkcji naczyń
kuchennych (garnki, patelnie),
- rodzaje powłok naczyń kuchennych (teflon, emalia ceramiczna … ) – zalety i wady,
- zasady użytkowania naczyń do przygotowywania zdrowych i smacznych potraw.

W drugiej części spotkania, korzystając z okazji, wystąpi


prof. dr Elvyra Jariene

z Instytutu Rolnictwa i Nauk o Żywności, Wydziału Agronomii na Uniwersytecie Aleksandra Stulginskisa w Kownie.
W swojej krótkiej prezentacji zatytułowanej
„Topinambur, dynia i kolorowe ziemniaki
- walory prozdrowotne i możliwości domowego przetwarzania”

slajdy


omówi właściwości antyoksydacyjne tych produktów oraz sposoby ich przerobu, np. na mąkę, frytki, piure, makaron

 

18 lutego 2015 r. (środa)

godz. 17.30

Co przyszła mama jeść powinna?

slajdy

FILM

prelekcję wygłoszą:

dr inż. Anna Harton

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

(Katedra Dietetyki SGGW)

Zagadnienia ......

Powszechnie wiadomo, że właściwy sposób żywienia podczas ciąży jest wyjątkowo ważny - ważny dla samej kobiety i dla jej dziecka. Nie wszyscy jednak są świadomi, jak istotne znaczenie ma również sposób odżywiania się kobiety w okresie przed ciążą. Nie wszyscy też wiedzą, że wpływ ten nie ogranicza się tylko do rozwoju dziecka w okresie życia płodowego. Dowody naukowe wykazują zależność pomiędzy żywieniem przyszłej mamy a zdrowiem i rozwojem dziecka w okresie pourodzeniowym, a także w dalszych okresach życia, nawet w wieku dorosłym.
Podczas wykładu zostaną omówione takie zagadnienia jak:
· wartość energetyczna i odżywcza diety kobiety przed i w trakcie ciąży – wskazanie różnic
· programowanie metaboliczne, czyli jak sposób żywienia kobiety w ciąży wpływa na zdrowie dziecka
· produkty wskazane i przeciwwskazane w trakcie ciąży
· prawdy i mity na temat żywienia w ciąży
· suplementacja diety w ciąży – czy istnieje uzasadniona potrzeba?

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

zaprasza na prelekcję pt.

Pamiętajmy o strączkowych!
prelekcję wygłoszą:

dr hab. Ewelina Hallmann

(Zakład Żywności Ekologicznej SGGW)

dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

(Zakład Technologii Gastronomicznej SGGW)

16 listopada 2016 r. (środa)
godz. 17.15

Plakat