Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów Rok 2012 sem. letni

 

 20 czerwca - Żywienie w cukrzycy – aspekt praktyczny (systemy wymienników) slajdy 1  2

prelekcję wygłosi

dietetyk dr Joanna Myszkowska-Ryciak

 slajdy  

dyskusję poprowadzą diabetolodzy:

prof. Ewa Pańkowska

lek. med. Zuzanna Skłodowska

 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O DIECIE W CUKRZYCY

„Żywienie w cukrzycy – aspekt praktyczny

(systemy wymienników)”

wykład Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 20 czerwca 2012 r.

wygłosi dietetyk dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak

z Katedry Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 

Sposób żywienia wraz z farmakoterapią, samokontrolą i aktywnością fizyczną to podstawowe elementy leczenia cukrzycy, indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta.

Żywienie w cukrzycy niewiele różni się od prawidłowego – prawidłowego sposobu żywienia ludzi zdrowych. Diabetycy jednak, w znacznie większym stopniu niż ludzie zdrowi, powinni bacznie kontrolować rodzaj i ilość zjadanych produktów i potraw. Z tym też mają największe problemy w codziennej praktyce żywieniowej. Temu też zagadnieniu poświęcony będzie nasz wykład,na którym m. in. zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Aktualne wytyczne postępowania dietetycznego w cukrzycy typu I i II według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (2012).

2. Możliwości kontrolowania ilości spożywanych węglowodanów oraz przestrzegania zaleceń dietetycznych z wykorzystaniem narzędzi praktycznych – systemów wymienników. Przedstawione zostaną informacje dotyczące:

·         Wymienników węglowodanowych (definicja, sposób wyliczania, przykłady);

·         Wymienników białka zwierzęcego i tłuszczowych jako uzupełnienia systemu wymienników węglowodanowych;

·         Systemu 6 wymienników dietetycznych według prof. Tatonia;

·         Zasad wyliczania wymienników dietetycznych dla osób stosujących pompy insulinowe.

Zagadnienia teoretyczne poszerzone zostaną o praktyczne przedstawienie jadłospisów ułożonych w oparciu o omawiane systemy wymienników.

Drugą część spotkania (dyskusję) poprowadzą diabetolodzy:

prof. Ewa Pańkowska, lek. med. Zuzanna Skłodowska

Na podstawie obserwacji i doświadczeń z własnej, wieloletniej praktyki lekarskiej omówią błędy żywieniowe diabetyków i sposoby ich unikania oraz odpowiedzą na pytania słuchaczy.

 

 

16 maja - Wybrane składniki żywności a genom człowieka slajdy

„Wybrane składniki żywności a genom człowieka”

wykład Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 16 maja 2012 r.

dr inż. Elżbieta Olczak slajdy

dr inż. Magdalena Górnicka slajdy

z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Poznanie zależności między dietą i zawartymi w niej składnikami a funkcjonowaniem genów oraz szlaków metabolicznych w organizmie człowieka stało się wyzwaniem dla nauki XXI wieku.

Podstawowym nośnikiem informacji genetycznej  jest DNA (kwas dezoksynukleinowy),stąd utrzymanie jego stabilności i integralności jest dla organizmu bardzo ważne. Dotychczasowe wyniki wskazują na istotną rolę składników żywności w modulacji ludzkiego genomu. Regulują bowiem procesy metaboliczne oraz ekspresję genów, dzięki czemu mogą sprzyjać lub zapobiegać powstawaniu wielu zaburzeń. Ponadto zróżnicowanie genetyczne warunkuje odpowiedź organizmu, zarówno na ilość, jak i na jakość składników pokarmowych. Badanie interakcji genom-żywienie stwarza możliwość opracowania zindywidualizowanych zaleceń żywieniowych tak, aby odpowiadało potrzebom konkretnych grup populacyjnych i było skuteczniejszą bronią w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

Podczas wykładu zostaną m.in. omówione następujące zagadnienia:

1. Struktura genomu człowieka – DNA (kwas dezoksynukleinowy) i RNA (kwas rybonukleinowy).

2. Wpływ wybranych składników pokarmowych na genom człowieka, między innymi: witaminy B12, kwasu foliowego, tłuszczów, alkoholu, kofeiny oraz składników antyoksydacyjnych: selenu, witaminy E, witaminy C, beta- karotenu, flawonoidów.

3. Obecność w żywności składników powodujących uszkodzenia DNA m.in.: akryloamidu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), heterocyklicznych amin (HCA) – związków powstających w wyniku m.in. smażenia czy grillowania.

 18 kwietnia - Żywienie osób aktywnych fizycznie (sport, fitness, rekreacja)

„Żywienie osób aktywnych fizycznie (sport, fitness, rekreacja)”

slajdy

wykład Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 18 kwietnia 2012 r. o godz: 17:15

dr inż. Sa’eed Halilu Bawa

z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 Aktywność fizyczna jest jednym z elementów zdrowego stylu życia. Najlepsze, wymierne efekty zdrowotne przynosi wtedy, kiedy jest regularna, ale nawet ta okazjonalna jest również cenna. Możliwości jest przecież wiele. Jednakże wybór właściwej formy aktywności warto dostosować do swoich indywidualnych możliwości, wynikających głównie ze stanu zdrowia. Ważny jest przy tym właściwy sposób żywienia - również indywidualnie dostosowany do rodzaju treningu, zwłaszcza intensywnego.

Na wykład zapraszamy zarówno tych, którzy trenują regularnie i intensywnie, jak również tych, którzy znaczny wysiłek fizyczny mają tylko okazjonalnie (np. podczas urlopu) bądź tylko sporadycznie. Podczas wykładu i dyskusji zostaną m.in. omówione następujące zagadnienia:

1. Aktywność fizyczna a korzyści zdrowotne.

2. Podział i charakterystyczne cechy różnych form aktywności fizycznej - przemiany w organizmie.

3. Zapotrzebowanie na energię i wybrane składniki odżywcze w zależności od rodzaju treningu.

4. Stres oksydacyjny i zapotrzebowanie na antyoksydanty (przeciwutleniacze) w zależności od rodzaju treningu.

5.  Czy produkty naturalne pokryją zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, czy konieczna jest ich suplementacja? Charakterystyka odżywek i właściwy ich dobór.

6. Skutki nadmiernego spożycia niektórych składników odżywczych, np. białka.

7. Bilans wody w organizmie. Skutki odwodnienia. właściwy dobór napojów: wody mineralne gazowane czy nie, napoje izotoniczne czy energetyzujące?

 

 21 marca - Jaja w żywieniu człowieka  slajdy

„Jaja w żywieniu człowieka”

wykład Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w dn. 21 marca 2012r.

prof. dr hab. Wiesław Przybylski slajdy

dr hab. Małgorzata Drywień slajdy

dr inż. Danuta Jaworska slajdy

z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 W roku 2010statystyczny Polak zjadł 204 jaja. Każdego roku można zaobserwować, że okresem większego spożycia jaj są Święta Wielkanocy. Zwiększa się wówczas zainteresowanie wartością odżywczą i dietetyczną jaj oraz ich jakością. Pytają i dyskutują konsumenci, a dziennikarze podejmują ten temat w mediach.

Wychodząc zatem naprzeciw takiemu zainteresowaniu, zapraszamy na nasze spotkanie – prezentacje i dyskusję. Przedstawimy fakty, pokażemy różne procesy, wyjaśnimy wiele wątpliwości, omawiając następujące zagadnienia:

W części I - związane z produkcją jaj i przygotowaniem do obrotu handlowego, w tym m.in.:

- charakterystyczne cechy fizyczne jaj;

- wpływ żywienia kur (w chowie klatkowym, ściółkowym, ekologicznym) na zawartość składników odżywczych jaj, smak jaj i barwę żółtka;

-wzbogacanie jaj w składniki odżywcze takie jak kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 czy selen;

- sposoby chowu kur a bezpieczeństwo zdrowotne jaj pod względem obecności mikroorganizmów, toksyn oraz pozostałości substancji niepożądanych;

- system kontroli jakości jaj u producenta i w handlu;

W części II - żywieniowo-dietetyczne, w tym m.in.:

- jajo kurze jako źródło składników odżywczych (szczególnie wartościowego białka, tłuszczu, cholesterolu i lecytyny, witamin i składników mineralnych a także składników, w które zostało wzbogacone;

- porównanie składu jaj wybranych ptaków (m.in. kur zielononóżek, przepiórek);

- spożycie jaj według zaleceń żywieniowców i dietetyków, wpływ spożycia jaj na poziom cholesterolu we krwi.

W części III - dotyczące wykorzystania jaj w kuchni domowej, w tym np.:

- rozpoznawanie świeżości jaj;

- postępowanie chroniące przed zakażeniem Salmonellą;

- właściwości jaj wykorzystywane do przyrządzania różnych potraw (m.in. rola żółtka w przyrządzaniu majonezu i sosów, zmiany w białku podczas ubijania piany);

- jaja na wielkanocnym stole – przykłady potraw.

 

 15 lutego – Żywienie a wyniki badań laboratoryjnych stanu zdrowia slajdy

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Błonnik pokarmowy a zdrowie człowieka cz.1

dr hab. Jarosława Rutkowska (Zakład Analiz Instrumentalnychj, SGGW)

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak
(Zakład Dietetyki, SGGW)

10 kwietnia 2019 r. (środa)
godz. 17.15

PLAKAT