Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Historia wykładów

 Prelekcje w semestrze letnim w roku akademickiego 2008

 

18 czerwca 2008 - Napoje znane i nieznane

 prelekcję wygłosiła

dr inż. Monika Hoffmann

prezentacja

14 maja 2008 -   Anoreksja i bulimia epidemią XXI wieku

 prelekcję wygłosiła

mgr inż. Aleksandra Czarnewicz-Kamińska

prezentacja

16 kwietnia 2008 - Nowalijki – za i przeciw

 prelekcję wygłosili:

dr hab. Ewa Rembiałkowska, prof. SGGW
dr Ewelina Hallmann

prezentacja

12 marca 2008 - Żywienie a uroda

wykład wygłosili:

- studenci z Koła Naukowego Żywieniowców i Dietetyków pod kierunkiem dr Danuty Gajewskiej

prezentacja

 

 

Nagłówek
Aktualności