Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

SGGW w Warszawie

Zmiana transmisji ON_LINE

Dotychczs transmisję on-line mogło oglądać tylko 199 osób

Aktualnie przechodzimy na YouTube ilość użytkowników nieograniczona

Od stycznia NOWY KANAŁ

link do strony: kliknij

 

Najbliższa prelekcja

 

12 Grudnia 2018 r. (środa)

godz. 17.15

Jakie drobnoustroje zasiedlają przewód pokarmowy

człowieka?

PLAKAT

prelekcję wygłoszą:

 

dr Małgorzata Jałosińska (Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW)

dr inż. Dorota Zielińska (Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW)

SLAJDY

ZAGADNIENIA

Tym razem, kontynuując cykl o układzie pokarmowym człowieka, przedstawimy drobnoustroje, jakie zasiedlają przewód pokarmowy, a na wykładzie w dniu 20 lutego 2019 r. omówimy ich znaczenie dla naszego zdrowia. Zagadnienia te są bowiem przedmiotem licznych badań naukowych, prowadzonych intensywnie w ostatnich dziesięciu latach. Ich wyniki, zwłaszcza w zakresie wpływu na zdrowie człowieka okazały się bardzo interesujące,
a nawet zaskakujące.
Zaczniemy zatem od przedstawienia tych drobnoustrojów. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w przewodzie pokarmowym człowieka, jak również zwierząt, występuje największa liczba bakterii oraz ich różnorodność. Naukowcy oceniają, że to właśnie jelita stanowią najbardziej skomplikowany i najgęstszy ekosystem bakteryjny
ze wszystkich dotychczas poznanych. W mikroflorze (mikrobiomie jelitowym) człowieka przeważają bakterie, głównie beztlenowe, których jest od stu do tysiąca razy więcej niż względnych beztlenowców i bakterii tlenowych. W zdecydowanie mniejszej liczbie występują inne drobnoustroje, takie jak np. grzyby, protisty (dawniej zwane pierwotniakami), wirusy i fagi.
Mikroflora jelitowa człowieka zmienia się na różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Najmniej bakterii występuje w żołądku (około 101 bakterii/g treści pokarmowej), gdzie ze względu na bardzo niskie pH panują najtrudniejsze warunki do ich wzrostu. W dwunastnicy liczba bakterii szacowana jest już na 103 /g i zwiększa się stopniowo w każdym kolejnym odcinku jelita, osiągając w okrężnicy liczbę 1012/g.
Skład mikroflory przewodu pokarmowego zmienia się także w czasie życia człowieka. Przewód pokarmowy noworodka zostaje skolonizowany przez mikroorganizmy zaraz po narodzinach, a istotną rolę w tym procesie odgrywa mikroflora dróg rodnych matki. W ciągu pierwszego roku życia mikroflora ta jest relatywnie nieliczna i słabo zróżnicowana. Związane jest to między innymi z dość jednolitym pokarmem spożywanym przez noworodki. Wraz z rozwojem dziecka i wprowadzaniem nowych pokarmów ilość i zróżnicowanie bakterii wzrasta, a skład mikrobiomu jelit staje się bardziej stabilny. U dzieci dwuletnich upodabnia się do mikrobiomu człowieka dorosłego. W pełni dojrzała mikroflora kształtuje się w wieku 7-10 lat i aż do starości nie podlega już większym wahaniom.
Z licznych badań wynika również, że na stan mikrobiomu wpływa wiele czynników. Poza uwarunkowaniami genetycznymi i środowiskowymi, na szczególną uwagę zasługuje styl życia, a w nim przede wszystkim dieta. To jedna z dróg, jaką właściwa dieta, w tym przypadku poprzez kształtowanie mikroflory jelitowej, może wpływać na zdrowie człowieka.
Swoją wiedzą na ten temat, wiedzą płynącą również z praktyki mikrobiologicznej, podzielą się z Państwem nasi eksperci. Podczas wykładu omówią następujące zagadnienia:
1. Mikrobiota a mikrobiom - wyjaśnienie pojęć
2. Superorganizm, czyli ile komórek drobnoustrojów zasiedla nasz organizm
3. Zróżnicowanie siedlisk mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym
4. Podstawowe typy bakterii i ich podział
5. Wpływ różnorodności mikroflory na zdrowie
6. Rozwój mikroflory układu pokarmowego człowieka od narodzin do starości
7. Wpływ diety na skład i zróżnicowanie mikroflory
8. Funkcje mikroorganizmów przewodu pokarmowego człowieka

 

 

Prelekcje odbywają się:
w trzecią środę miesiąca, o godz. 17.15,
W SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159C,   w budynku 32 (zielonym)
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,    w Auli II.
Dojazd autobusami:  148, 166, 185, 193,  503.
WSTĘP WOLNY!
Nasz telefon – 0 22 59-37-004
e-mail: hanna_wysocka@sggw.pl
strona internetowa: wszechnica_zywieniowa.sggw.pl

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

zaprasza na prelekcje:
Jakie drobnoustroje zasiedlają przewód pokarmowy człowieka?
dr Małgorzata Jałosińska

dr inż. Dorota Zielińska
(Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, SGGW)

12 grudnia 2018 r. (środa)
godz. 17.15

PLAKAT