Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Wydział Żywienia Człowieka

SGGW w Warszawie

Zmiana transmisji ON_LINE

Dotychczs transmisję on-line mogło oglądać tylko 199 osób

Aktualnie przechodzimy na YouTube ilość użytkowników nieograniczona

Od stycznia NOWY KANAŁ

link do strony: kliknij

 

Najbliższa prelekcja:

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie o zawieszeniu zajęć

dydaktycznych i wydarzeń


o charakterze otwartym organizowanych przez SGGW

wykład Wszechnicy Żywieniowej planowany

w dniu 18marca 2020 r. nie odbędzie się.


Informacje o kolejnych wykładach Wszechnicy zostaną

przekazane Państwu w późniejszym terminie.

dr inż. Ewa Fűrstenberg
Koordynator ds. Upowszechniania Wiedzy
WYDZIAŁ ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia
ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32, pok.2094, 02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 70 33, fax. +48 22 593 70 18 email: ewa_furstenberg@sggw.pl
http://wzcz.sggw.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa

i
Wydział Żywienia Człowieka SGGW


informuje, że wykład

Wszechnicy Żywieniowej pt.

Magnez - dlaczego ważny i czy trzeba go suplementować

 

18 marca 2020r. (środa), godz. 17.15

ZOSTAŁ ODWOŁANY