Wszechnica Żywieniowa w SGGW

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

SGGW w Warszawie

Historia Wszechnicy

Prezentujemy na niniejszych stronach program comiesięcznych prelekcji, które odbywają się od 1994 roku na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w ramach tzw. WSZECHNICY ŻYWIENIOWEJ. Jest to jedna z form działalności Wydziału w zakresie popularyzacji wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka, realizowana przez pracowników naukowych Wydziału jak i osoby zapraszane z innych placówek.     Szereg wykładów doczekało się streszczeń lub relacji przygotowanych przez studentów Wydziału. Autorzy tych opracowań dokładają wszelkich starań o utrzymanie wierności przekazu, tym niemniej za zaistniałe uchybienia przepraszamy i prosimy o uwagi na e-mail. Wyraźnie zaznaczono opracowania, które zyskały autoryzację Wykładowcy !.

 

Historia Wykładów:

Rok akademicki 2018/2019

semestr zimowy

 

semestr letni

 

 

 

Rok akademicki 2017/2018

 

semestr zimowy

semestr letni

Rok akademicki 2016/2017

 

semestr zimowy

semestr letni

Rok akademicki 2015/2016

 

semestr zimowy

semestr letni

Rok akademicki 2014/2015

 

semestr zimowy

semestr letni

 

Rok akademicki 2013/2014

 

semestr zimowy

semestr letni

 

Rok akademicki 2012/2013

 

semestr zimowy

semestr letni

Rok akademicki 2011/2012

semestr zimowy

semestr letni

Rok akademicki 2010/2011

semestr zimowy

semestr letni

Rok akademicki 2009/2010

semestr zimowy

semestr letni

 

Rok akademicki 2008/2009

semestr zimowy

semestr letni

 

Rok akademicki 2007/2008

semestr zimowy

semestr letni


Rok akademicki 2006/2007

semestr zimowy

semestr letni

Wykład wygłoszony w dn. 15 marca 2006

 

 

 

 

Nagłówek
Aktualności

Wszechnica Żywieniowa
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka

zaprasza na prelekcje:

Zgaga, refluks i choroba wrzodowa -
- palący problem na talerzu

dr n. med. Mirosław Kiedrowski
Klinika Onkologii i Hematologii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
dr inż. Katarzyna Kowalcze
Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

16 października 2019 r. (środa)

Wydział Nauk o żywieniu Człowieka

Aula 2

PLAKAT